Apie žurnalą

Steigėjas:

Mieli kalbininkai ir kalba besidomintys kolegos,

Jei domitės taikomąja kalbotyra, ar kalbų testavimu, sociolingvistika, psicholingvistika ir kitais šios nepaprastai įdomios lingvistikos šakos pošakiais ir tematika, šis žurnalas skirtas jums. Taikomoji kalbotyra, kaip nesunku atspėti iš pavadinimo, yra elektroninis žurnalas, kuriame publikuojami teoriniai ir empiriniais duomenimis grįsti taikomosios kalbotyros straipsniai. Taip pat tikimės sudominti tuos, kurie skaito ir rašo taikomosios kalbotyros knygų ir straipsnių recenzijas, akademinius esė bei mokslinių knygų apžvalgas.
Publikacijos neapsiriboja viena kalba. Kviečiami skaitantys ir rašantys lietuvių, anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis.
Pateikiamus darbus anonimiškai recenzuoja mažiausiai du recenzentai.
Žurnalo steigėja – Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija (LITAKA).

Nuoširdžiai,
žurnalo redaktoriai